bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Спеціалізовані ради
ГоловнаНаукаСпеціалізовані ради

Інформація про спеціалізовані ради та захисти (дивись за посиланням).

Нормативна документація 

МОН України; Наказ, Вимоги, Перелік вiд 12.01.2017 № 40. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (дивись за посиланням);

МОН України; Наказ, Вимоги, Перелік вiд 01.11.2016 № 1297. Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (дивись за посиланням);

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік вiд 24.07.2013 № 567. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів (дивись за посиланням);

МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Форма типового документа, Перелік, Картка, Справа, Лист, Рішення, Опис, Звіт, Форма, Протокол вiд 14.09.2011 № 1059. Положення про спеціалізовану вчену раду (дивись за посиланням);

МОН України; Наказ, Порядок, Перелік вiд 14.01.2016 № 13. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (дивись за посиланням);

МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік вiд 14.09.2011 № 1058. Перелік експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (завантажити 1058-1r.zip);

МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік вiд 14.09.2011 № 1058. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (завантажити 1058-2r.zip);

МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік вiд 14.09.2011 № 1057. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей (завантажити 1057r.zip);

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧЕНОГО УКРАЇНИ (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (завантажити kodeks.zip);

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011) (завантажити vimdis.zip);

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ У ДИСЕРТАЦІЯХ (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (завантажити arhdis.zip);

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ У ПРИКНИЖКОВИХ, ПРИКІНЦЕВИХ, ПРИСТАТЕЙНИХ СПИСКАХ ДЖЕРЕЛ (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (завантажити arhstat.zip);

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ ТА МАТЕРІАЛІВ ЩОДО УТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД І ВНЕСЕННЯ ДО ЇХ СКЛАДУ ЧАСТКОВИХ ЗМІН В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ (Нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації: Зб. норм. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков. За редакцією В.Д. Бондаренка. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2011. – С. 43-51.) (завантажити Instr_AS.zip);

ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ (ДСТУ 8302:2015 зі змінами) (завантажити приклади 8302.zip).

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися